Ofte stillede spørgsmål

 
Hvad er en lydavis?
Lydaviserne er københavnske nyheder indlæst fra lokalaviserne og de store dagblade. Artiklerne bliver indlæst og lagt online samme dag som de trykte aviser udkommer.
Der er en daglig lydavis med artikler om København fra Berlingske, Information, Jyllands-Posten og Politiken.
Dertil kommer otte ugentlige lydaviser for Københavns bydele baseret på bydelenes lokalaviser, samt en ugentlig lydavis med artikler af interesse for alle københavnere uanset bydel.
Man kan høre lydaviserne på vores hjemmeside, eller man kan abonnere på dem som podcast. Har man ikke mulighed for at bruge nettet, kan man få dem tilsendt på CD. Det er gratis, og der kræves ikke dokumentation for synshandicap.

 
Hvordan vælger vi stoffet til lydaviserne?
De enkelte bydeles lydaviser indeholder først og fremmest aktuelle artikler om bydelen. Det kan være emner, der er debat om i bydelen, nyt fra foreningerne, navnestof, politirapporten, nyåbnede forretninger, kommende markedsdage og meget mere.
Den daglige avis indeholder artikler om København fra de store aviser – udelukkende dagens nyheder. Når vi udvælger artikler, sigter vi efter alsidighed. Lydaviserne indeholder derfor et bredt udsnit af emner og synspunkter. Vi følger sager og emner fra uge til uge, og fra dag til dag i den daglige lydavis.

 
Hvorfor er der egentlig brug for lydaviser?
Blinde og synshandicappede og ordblinde borgere kan nemt få både udenrigsnyheder og danske nyheder fra radioen, og ved at lytte til nyhederne i TV.
Men de har meget sværere ved at følge med i, hvad der sker i deres egen bydel, fordi de ikke kan læse lokalavisen. Det betyder også, at de har svært ved at deltage i og bruge lokalområdets:

  • kulturelle aktiviteter
  • aktuelle debat
  • offentlige information

Københavns Biblioteker Lydavis blev stiftet i 1983 for at hjælpe blinde og svagtseende borgere i København til at bruge deres bydel og deltage aktivt i lokalsamfundet på lige fod med andre borgere.
I dag bruges lydavisen også af mange med normalt syn. Lydavisen er en mulighed for at få nyheder i situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre at læse avisen. F.eks. kan man høre en lydavis på cykelturen, mens man tager opvasken, eller man kan bruge tiden i træningscentret til at høre dagens nyheder.

 
- og hvorfor er det bibliotekerne der laver dem?
Det falder naturligt under folkebibliotekernes formål, som beskrevet i Lov om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.
Loven skal opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelsen af det materiale, der stilles til rådighed. Det gælder også i forhold til lokale lydaviser. Alsidighed og aktualitet er vigtigt, og mht. kvalitet, er det vigtigste kriterie, at lydavisen indeholder lokalt stof.
Læs mere om hvad Københavns Biblioteker LYD tilbyder på hovedsiden www.bibliotek.kk.dk/lyd